Inovacije na novo definirajo poslovanje, povečujejo povpraševanje po digitalni preobrazbi in spodbujanje vodje, da izboljšujejo poslovno vitkost in dolgoročne strategije. Ko sprejmejo celostno – hibridno več-oblačno arhitekturo, lahko lažje postavijo in posodobijo aplikacije ter celotne podatke podjetja pripravijo na umetno inteligenco (AI).

10:00 – 10:10 1. Uvodni nagovor
mag. Andrej Kositer, direktor Agende Open Systems,
dr. Michele Leonardi, izvršni direktor IBM Slovenija
10:10 – 10:402. Red Hat in IBM sinergija
Predstavili bomo prve rešitve, ki smo jih objavili skupaj z Red Hat-om – IBM Cloud Paks. IBM Cloud Paks so sestavljeni iz Red Hat OpenShift platforme in IBM-ove programske opreme. Pokazali bomo namen ter primere uporabe za IBM Cloud Pak-e, ki so razdeljeni v šest produktov in so namenjeni za:

– razvoj sodobnih mikrostoritvenih aplikacij in postopno modernizacijo obstoječih monolitnih aplikacij,
– zbiranje, organiziranje in analizo podatkov,
– integracijo aplikacij, podatkov, spletnih storitev in API-jev,
– avtomatizacijo in digitalizacijo poslovanja,
– nameščanje, upravljanje in nadzorovanje aplikacij in OpenShift platforme v multi-oblačnih okoljih,
– integracijo varnostnih orodij in analizo varnostnih tveganj.

Sašo Popovic, Technical Sales Specialist
10:40 – 11:103. Openshift
Red Hat OpenShift ponuja razvojnim in operativnim timom skupno platformo in nabor orodij kot temelj za gradnjo, postavitev in upravljanje kontejnerskih programskih rešitev na lastni infrastrukturi, v javnih, zasebnih ali hibridnih oblakih.

Na predstavitvi bomo predstavili naslednje ključne prednosti:

– podpora za razvojne in operativne time skozi celoten življenjski cikel razvoja rešitev,
– hitrejši razvojni cikli različic in hitrejša vzpostavitev rešitev,
– nižji IT stroški in prenosljivost rešitev v hibridnem in v multi-oblačnih okoljih.

Aleš Kern, Senior System Engineer
Klemen Kobetič, Senior System Engineer
11:10 – 11:304. Čas za vprašanja in odgovore