Production Support Service Level Agreement

Self-support1 Standard Premium
Delovni čas N/A Standardni delovni čas 8×5 CUST Standardni delovni čas 8×5 (24×7 za Severity 1 and 2)2
Način podpore Ni na voljo Splet and telefon Splet and telefon
Število zahtevkov
N/A Neomejeno Neomejeno
Odzivni čas
Odzivni čas Odzivni čas, čas izvedbe
Odzivni čas čas izvedbe
Severity 1 N/A 1 delovno uro 1 uro 1 ure ali po dogovoru
Severity 2 N/A 4 delovne ure 2 uri 4 ure ali po dogovoru
Severity 3 N/A 1 delovni dan 4 delovne ure 8 delovnih ur ali po dogovoru
Severity 4 N/A 2 delovna dn 8 delovnih ur 2 delovna dneva ali po dogovoru

1 Basic support ni več na voljo.

2 Za zagotavljanje podpore 24×7, podjetje Red Hat zahteva vnaprej določeno kontaktno točko/osebo, ki bo na razpolago, dokler zahtevek ne bo rešen. NOTE: Severity 2 zahteve po vnosu niso avtomatično nastavljene na 24×7, zato je potrebno takšen odziv eksplicitno zahtevati. Za več info se obrnite na bazo znanja Red Hat.